Projektstöd Solceller

Projektstöd Solceller

Nu kan vi stolt meddela att vår satsning på solceller för vår verksamhet på golfklubben, är i bruk. Vi har investerat i solceller för miljö och hållbar utveckling som ska ge oss en livskraftig förening.

Investeringen gör att vi minskar behovet av inköpt el. 

Vår insats bidrar till att uppnå målen för ”Europa 2020”.

Projektet har finansierats med stöd på ca 30 % från Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som är ett EU-stöd.