Organisation

Styrelse

Klubbens styrelse väljs på höstmötet i november. Åtta ordinarie ledamöter väljs på två år, ordföranden på ett år. Styrelsens arbetssätt och ansvar beskrivs, förutom i stadgarna, i en arbetsordning.

Kommittéer

Föreningen har ett antal kommittéer där många medlemmar är aktiva och gör stora arbetsinsatser.

Vill du veta mer om oss?