Lagandan

År 1993 togs initiativet till en klubbtidning och i det första bladet fick medlemmarna lämna förslag till vad tidningen skulle heta. Det första numret av Lagandan (som blev det vinnande namnförslaget) kom ut i början av 1994. Du kan läsa dessa rariteter genom att klicka på länken. Till och med år 2012 trycktes och distribuerades Lagandan till samtliga medlemmar i pappersformat.

Hemsidan ersatte papperstidningen

Tidningen kom ut fem (de sista åren fyra) gånger per år och innehöll dels information, dels reportage från bl.a.  tävlingar, sällskapsspel, utflykter, kommittéarbete och banarbete.

Det beslutades att klubbens hemsida skulle fungera som enda informationsväg, förutom anslagstavlor i klubbhuset. Papperstidningens sista nummer gavs ut i oktober 2012. 

Under två års tid (juli 2011 till juli 2013) gjordes en digital version ”Lagandan Direkt”.

Tanken var att information skulle kunna förmedlas snabbt. Vår nya hemsida kom igång sommaren 2013 och även ”Lagandan Direkt” avslutades.