Driving range & Trackman

92840096-D09C-42DA-B54A-5AE6F9213B6B

Våra ranger

Stora rangen

Stora rangen ligger i anslutning till vår pay&play bana på den västra sidan av E4 bakom Jaktias lokaler. Detta är en range där du kan träna alla typer av slag. Vi har 12 st mattor varav 6 st är under tak .

Lilla rangen

Lilla rangen ligger i anslutning till klubbhuset med 8 st mattor där inga slag över 200m är tillåtna. Här tränar du järnslag eller värmer upp inför din runda.

Priser

Rangekort

10 drag = 270:-
30 drag = 765:-

Årskort

2 499:-

Övrigt

Polett = 30:-
Betalkort = 30:-

Trackman träning

I simulatorstudion finns ett dokument med detaljerade instruktioner om hur man använder sig av trackman – läs detta när ni spelar för första gången! 

Om ni är flera som spelar (bokar mer än 1 timme), kommer den som bokat tiden vara ansvarig för att instruktionerna för golfsimulatorn används. 

Tänk på: Att ta med de golfklubbor och bollar du behöver. Att golfskorna ska var rena. Att lokalen ska lämnas ren och i skick utan anmärkning för nästa spelare. Att mattorna ska vara placerade innanför de röda linjerna. Att endast använda de plastpeggar som tillhandahålls i studion, vanliga träpeggar får inte användas. 

Det är ej tillåtet att ta med/förtära alkoholhaltig dryck i simulatorstudion.
Vid särskilda önskemål är du välkommen att kontakta golfrestaurangen via mail eller telefon.
tel. 0372 – 304 71 | bistro@lagansgk.se