Banstatus

Banstatus

18-hålsbanan | öppen

Korthålsbanan | öppen 

Lilla rangen vid klubbhuset | öppen

Stora rangen vid Laganland | öppen

Övningsgreen | öppen

Puttinggreen | öppen

Golfbilar | tillåtet

Bokning av golfbilar kan endast ske till kansliet på telefon/mail under öppettider.

OBSERVERA!

Vid frost är spel förbjudet, din bokning makuleras och du måste göra en ny bokning. Tillsammans hjälps vi åt att ta hand om banan genom att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagen torv. Vänligen respektera avspärrade områden på banat