Styrelse

 

Namn Styrelsefunktion Ansvar /kommittéer Representant
Anneli Roubert Ordförande   GDF-ombud
Jan Svensson Vice ordförande  Banutveckling/VD i Lagans Golfbana AB GDF-ombud
Johnny Spijk Kassör    Aktieägarrepr. i Lagans Golfbana AB
Camilla Alklid Sekreterare    
Vakant Ledamot    
Björn Emanuelsson Ledamot    
Anne Ewers Ledamot    
Ulf Larsson 1 suppleant    
Bernt Gudmundsson 2 suppleant