Styrelse

 

Namn Styrelsefunktion Vald t.o.m Ansvar /kommittéer Representant
Anneli Roubert Ordförande 2023  Ordförande GDF-ombud
Jan Svensson Vice ordförande 2023  Banutveckling/VD i Lagans Golfbana AB GDF-ombud
Johnny Spijk Kassör 2023  Kassör,Seniorkommittén  Aktieägarrepr. i Lagans Golfbana AB
Camilla Alklid Sekreterare 2024  Sekreterare  
Jonathan Strömgren Ledamot 2024  Idrott/Marknadskommittén, rekrytering.  
Björn Emanuelsson Ledamot 2023  Pay & Play, samordning personalfrågor  
Anne Ewers Ledamot 2024  Seniorkommittén/Kansligrupp  
Ulf Larsson 1 suppleant 2023  Restaurangansvarig (Tf kassör)  
Bernt Gudmundsson 2 suppleant 2023  Fastighetskommittén, Gubbaröj