Träff för ideella

Ideellas träff den 8 mars kl.18.00.

Plats: Lagans Golfrestaurang. 

Träffen är öppen för dig som är ideellt engagerad i klubbens verksamhet. 

För mer information och anmälan gör du via tävlingsmodulen i mingolf, alt.här.

Välkommen! 

Styrelsen & Anställda

Kommentarer

Fler artiklar