Röjning för ny out gräns

De vita outmarkeringarna på hål 8 har flyttats 4 meter till höger i spelriktningen.

- Avsikten med denna justering är att du inte skall straffas om bollen landar på fairway och rullar ut. För att genomföra denna ändring var det nödvändigt att röja bort sly på en fyra meter bred och ca 120 meter lång "gata". Jobbet utfördes av gubbar röj idag, stort tack, summerar Joel Uvebrant, klubbens Head green keeper. 

Det blev även tid till röjning mellan hål 3 och 7 och samt på talludden mellan dammarna hål 6 och 7. 

(Det var var inte bara outpinnarna som var vita denna dag. Hagel täckte marken som en vit matta.)

Kommentarer

Fler artiklar