Holkbyggare

Ett tiotal personer snickrade holkar till våra fåglar på banan.

Snart kommer våra bevingade vänner tilbaka från sina långa resor. Nu hoppas vi att många av dem vill sätta bo i våra nytillverkade holkar som kommer att sättas upp på banan.

Den 5 februari mellan 08:00 och 12:00 träffades ett tiotal personer vid verkstaden för att tillverka nya holkar. Material har skänkts av två medlemmar från Bolmsö, stort tack.

Holkarna gjordes med två olika hålstorlekar för att passa olika småfåglar. Tanken är att även göra några holkar för större fåglar.

Kommentar från en av dem som spikade: Jag tycker att det är roligt att snickra och detta är nog enda chansen för mig att få en birdie i år.

 

Om du vill hjälpa till så snickras det holkar även den 12 februari, tag med fika och hammare.
Ring eller maila till Bill Ögren (070-6276686 /  bill.ogren@hotmail.com ) och bekräfta ditt deltagande.

Kommentarer

Fler artiklar