Gallring av skogspartier

I februari och några veckor i mars kommer Sydved att gallra och röja ett antal områden runt banan. Den största arealen är mellan hål 5 och 7 där vegetationen är väldigt tät. Kostnaden för arbetet räknas av mot värdet på flismassan, vilket innebär ett nollresultat för klubben.

- Efter i vår har vi kommit ifatt 10 - 15 år av obefintlig skötsel av skogen och parken runt banan och vi ligger då mer i fas, säger Joel Uvebrant, klubbens head greenkeeper. Vi får en "luftigare" bana och skogens kvalitet/värde ökar. 

Kommentarer

Fler artiklar