Vårmöte

Vårmöte äger rum den 28/3 i Strålforssalen på Garvaren, Ljungby kl.19.00.

Anmäl ditt deltagande via tävlingsmodulen i Min Golf alt. genom att klicka här.

Motioner lämnas in via mail till info@lagansgk.se senast 1 mars.
Inga övriga ärenden tas upp för beslut om inte motion har inlämnats. 

/Styrelsen