Klubbens historia

År 2016 firade klubben sitt 50 års-jubileum och är därmed en av Smålands äldsta klubbar. Här kan du läsa några milstolpar i korthet om klubbens historia. Jubileumsskriften "50 år med Lagans Golfklubb" ger en mer detaljerad information. Jubileumsskriften var klar i maj 2016, och finns att läsa genom att klicka på länken nedan.

1966

 • Den 17 september bildades Lagans GK av 24 närvarande i kommunhuset i dåvarande Berga kommun
 • Direktör Thure Berg tog initiativet att starta klubben och det var i huvudsak hans mark som togs i anspråk för de första hålen

1968

 • Banan byggs ut till 9 hål

1969

 • Vid invigningen den 14 september var HKH Prins Bertil på plats och spelade en fyrboll/bästboll tillsammans med Bengt-Åke Bruce, klubbens sekreterare. Prinsen utsågs även till hedersmedlem i klubben och så även Bengt-Åke.

1970

 • Första HIO:n slog Erik Johansson med en järnsjua på hål nummer 9

1974 – 1981

 • Banan fick 9 nya utslagsplatser som ett steg mot en riktig 18-hålsbana
 • Möjligheten att bygga ut till 18 hål diskuterades. Problem med markfrågan, kommunen föreslog en flyttning till Bräkentorpsområdet i Ljungby, diskussioner som inte ledde någon vart. 

1985

 • Vid pingsthelgen klippte Svenska Golfförbundets ordförande Bertil Westblad bandet som symboliserade invigningen av den nya 18-hålsbanan i Lagan.
 • Det nya klubbhuset stod klart samma år. 

1998

 • Klubbens legendariske ordförande Göthe Parkander drar sig tillbaka efter 23 års arbete i klubben. Göthes visioner och förmåga att driva och entusiasmera har i hög grad bidragit till klubbens positiva utveckling.

2002

 • SGF:s ordförande Christer Örning inviger nio nya hål och därmed är Lagans GK den första klubben i Kronobergs län med 27 hål. Klubbens ordförande, Lars Steén som förtjänstfullt drev projektet, lade bl.a. ner mycket tid vid köp av mark av de många ägarna i området
 • Klubben har nu 1500 medlemmar och 300 personer står i kö 

2004

 • En ny korthålsbana med 9 hål öppen för alla, samt och en driving range öppnas vid Laganlands rastplats intill E4:an

2010

 • Klubben tilldelas Svenska Golfförbundets Miljödiplom

2012

 • Investering i en automatiserad bevattningsanläggning på E4:ans östra sida. 
 • Svenska Kraftnäts högspänningskabel grävs ner på banan väster om E4, vilket bl.a. innebär ombyggnad av två tees.

2013

 • Bert Nordholm slutar som ordförande efter 10 år. En period i "golfsveriges" historia som präglas av tillbakagång i minskat medlemsantal och ekonmiska svårigheter för många klubbar. 

Regeringen har beviljat Trafikverket anslag att bygga ut E4 till motorväg, vilket kommer att påverka ett par av hålen på banan. Förslag till ny banlayout under diskussion i klubben.  

2014                                                                                                                                                                                   

 • Per Gannerud väljs till ny ordförande från 2015
 • Förbättrad ekonomi blev styrelsens prioritet under året. Beslut fattades att niohålsbanan stängs ned och läggs i träda för att spara skötselkostnader.  Personalkostnaderna minskas genom reducerat antal anställda i kansli och på banan. 
 • Lagans GK fick ett positiv omdöme i en artikel i tidningen Svensk Golf, efter besök på klubben.
 • Klubbhuset målades med frivillig hjälp av medlemmarna, där oldboys svarade för merparten av arbetet.

 2015

 • Beslut om en förändrad banlayout. Banan utformas på sådant sätt att man kommer tillbaka till klubbhuset efter 9 hål. 
 • Arbetet med ny bansträckning genomförs, nya tees, fairways och en ny green färdigställs under året. Ombyggnaden har kunnat göras utan att det påverkat golfspelet. 

2016-2017

 • Klubben firar 50-årsjubileum med Öppet Hus, Galamiddag och Jubileumstävling då den nya bansträckningen premiärspelas. 
 • År 2017 öppnas den nya bansträckningen för spel och banan får par 72 för första gången, Kiosken på västra sidan E4 stängs. Restaurangen renoveras med en stor arbetsinsats av egna medlemmar och sponsorer. Tvättrummet renoveras och ny tvätt- och torkutrustning installeras. 

2018-2021

 • Anneli Roubert väljs till ny ordförande i klubben fr.o.m 2019
 • Trafikverket påbörjar utbyggnaden av E4 till motorväg, vilket främst påverkat banans västra sida. En ny bredare belyst undergång med asfalterade vägar tas i bruk 2021.