Trackmanträning/Simulator tidbokning

Bokningsinformation

I simulatorstudion finns ett dokument med detaljerade instruktioner om hur man kommer till spel på bana – läs detta när ni spelar för första gången! 

Om ni är flera som spelar (bokar mer än 1 timme), kommer den som bokat tiden vara ansvarig för att instruktionerna för golfsimulatorn används. 

Tänk på: Att ta med de golfklubbor och bollar du behöver. Att golfskorna ska var rena. Att lokalen ska lämnas ren och i skick utan anmärkning för nästa spelare. Att mattorna ska vara placerade innanför de röda linjerna. 

Det är ej tillåtet att ta med/förtära alkoholhaltig dryck i simulatorstudion.
Vid särskilda önskemål är du välkommen att kontakta golfrestaurangen via mail eller telefon.
tel. 0372 - 304 71 | bistro@lagansgk.se

I nuläget finns inte puttningen på green aktiverad utan när man hamnat på green, gå vidare till nästa hål.

Spela och njut av livet. Välkommen!